Der er i alt 100 pladser på ventelisten i Vibenshus-boligforening.

Du kan se den aktuelle venteliste her:

Venteliste 2022

Ventelisten åbner hvert år den 1. december. For ventelisten 2023 åbnes der således for opskrivning og fornyelse den 1. december 2022.

Ny på ventelisten
Ønsker du at komme på ventelisten 2023 skal du udfylde vores ventelisteformular, som offentliggøres på https://vibenshus-boligforening.dk/venteliste-formular den 1. december 2022 og er tilgængelig indtil 31. december 2022. Prøver du at tilgå formularen før 1. december, vil du møde en fejl 404 side.
Er der ledige pladser på ventelisten gives disse ved tilfældig lodtrækning* blandt alle indsendte formularer – således er det ikke sikkert at man får en plads på ventelisten på trods af at man har indsendt en formular.
Når ventelisten er opdateret og de ledige pladser er besat kan ventelisten for det nye år findes her på siden.

Fornyelse af venteliste opskrivning
Alle der er skrevet op på listen skal hvert år i december (mellem d. 1.-31. december) bekræfte, at de stadig ønsker at være på listen. For at forny din plads på ventelisten 2023 skal du udfylde vores venteliste formular, som offentliggøres på https://vibenshus-boligforening.dk/venteliste-formular den 1. december 2022 og er tilgængelig indtil 31. december 2022. Prøver du at tilgå formularen før 1. december, vil du møde en fejl 404 side.
Det er dit eget ansvar at huske at indsende din fornyelse indenfor det givne tidspunkt, og du vil blive fjernet fra listen såfremt du ikke har indsendt formularen senest 31. december 2022.

Ændring af oplysninger
Hvis du ændrer e-mailadresse i årets løb, er det vigtigt at du meddeler dette til bestyrelse@vibenshus-boligforening.dk. Da vi sender salgsopslag ud via e-mail, modtager du dem ikke, hvis du ikke har informeret os om din nye e-mailadresse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til ventelisten, så skriv til bestyrelse@vibenshus-boligforening.dk.

*Den tilfældige lodtrækning foregår ved at alle indsendte nyopskrivninger tildeles et tilfældigt nummer i Microsoft Excel vha. ”rand” funktionen (på dansk: ”slump” funktionen). Herefter rangordnes listen efter de tilfældige numre – de laveste numre får tildelt plads først. Dvs. det laveste nummer får tildelt første ledige plads, det næstlaveste nummer får tildelt anden ledige plads, det tredje laveste nummer får tildelt tredje ledige plads osv.